Welkom | Doel | Geschiedenis | Vader Robert de Caluwé | Iconenplanken | Bestuur | Contact

De cursus

Cursisten aan het werk. Er wordt les gegeven in het schilderen van iconen volgens de Russische traditie. Dit betekent o.a. dat de verf nat op het geprepareerde paneel wordt aangebracht. De techniek is de zogenaamde ei-tempera techniek. Gedurende de lessen wordt het een en ander verteld over de theologische achtergrond van de icoon welke op dat moment wordt geschilderd. Het accent ligt evenwel op het aanleren van de schildertechniek. Hierbij geldt heel sterk het respect voor de oosters-orthodoxe traditie en het daaraan ondergeschikt maken van eigen, individuele ideen. Naast de artistieke inspanning zijn nauwkeurigheid en de bereidheid om de regels van de traditie te volgen onontbeerlijk.

Duidelijke, gestructureerde uitleg. Hoewel teken-/schilderervaring niet regelrecht een vereiste is, is het voor cursisten zonder meer een pluspunt. Het is gebruikelijk dat de docenten na een theoretische uitleg ook in de praktijk laten zien hoe te werk wordt gegaan, bij voorbeeld bij het oplichten van een een gelaat. Uiteraard mogen individuele cursisten rekenen op ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Werktekening. Transparante werktekeningen voor genoemde thema's worden door de cursusleiding verzorgd. Dit werkt tijdbesparend. De cursisten zijn dan niet genoodzaakt zelf een werktekening te maken. Een kleurenschema behorende bij de betreffende icoon, geeft steun en werkt ook tijdsbesparend.

Het schilderen van een icoon vereist de nodige concentratie. Daarom wordt er zoveel mogelijk in stilte gewerkt. Hoewel de lessen aan het eind van de middag ophouden is het gebruikelijk, maar niet verplicht, dat de cursisten nog door blijven werken in de avond. Dit betekent uiteraard lange werkdagen.

 

Benodigde materialen

Tijdens de cursus zijn overigens materialen zoals pigmenten, penselen, icoonvoorbeelden, geprepareerde panelen e.d. afzonderlijk verkrijgbaar. Daarnaast dienen de cursisten zelf ook materiaal mee te brengen. In de brief, welke leden van de vriendenkring en belangstellenden in december thuis ontvangen en vervolgens bij aanmelding enkele weken voor aanvang van de cursus, staat een specificatie van het zelf mee te nemen materiaal.

 

 

 

Locatie van de cursussen

De oprijlaan, links de ingang van het centrum. bezinningshuis REGINA CARMELI:
Kollenberg 2,6132 AL, Sittard . Hier zijn we te gast bij de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Op internet te vinden onder: www.reginacarmeli.nl

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen beginners

MandylionGewoonlijk schildert de beginnende cursist het Mandylion (zie afbeelding hiernaast). Het Mandylion is de meest verspreide icoon met de afbeelding van Christus. Hij is voor orthodoxen het ware gezicht van Christus.

De oogst van zes beginners.

 

 

 

 

 

De onderwerpen gevorderden veranderen elk jaar.

Moeder Gods van Konevitsa Een van de themas voor de gevorderde cursist was in 2018 de icoon van de Moeder Gods van Konevitsa. Deze icoon van de Moeder Gods van Konevitsa is te vinden in de hoofdkerk van het Valamo klooster in Finland. Het wordt beschouwd als de meest waardevolle spirituele schat van de orthodoxe kerk van Finland. Volgens traditie is deze afkomstig van de berg Athos in Griekenland van de stichter van het Konevitsa-klooster nl. de monnik Arseni in de 14e eeuw.

 

 

 

Het thema voor de gevorderde cursisten was in 2020 de vurige hemelvaart van Elia of een afbeelding van Robert de Caluwé van Elia in de woestijn. Daarnaast zijn gevorderden vrij in het kiezen van een onderwerp (max.24x30).Het door ons aangereikte thema heeft voorrang tijdens het werken, wel zijn we bereid om iedereen te helpen. Data en nadere details van de cursussen via ons contact adres. Leden van Vera Eikon genieten voorrang. In verband met de ontwikkelingen rond het corona virus is het onduidelijk wanneer de cursussen kunnen worden hervat. Beide cursussen konden in 2020 geen doorgang vinden. Helaas waren de omstandigheden in 2021 nog steeds zodanig dat ook hier de cursussen niet konden plaatsvinden. De cursisten hebben hierover een persoonlijk bericht ontvangen. In de brief van december 2021 zijn de leden op de hoogte worden gebracht van de nieuwe data in het najaar 2022 als de corana regels dat dan mogelijk maken!

 

 

 

Wijding van de iconen

Aan het einde van de cursusweek is er gelegenheid uw iconen te laten wijden. Dit gebeurt als afsluiting van een eucharistieviering. Deze is steeds op de laatste cursusdag (vrijdag) om 16 uur in de kloosterkerk Regina Carmeli. Belangstellende kunnen deze mis bijwonen. Ook buitenstaanders worden in de gelegenheid gesteld hun icoon te laten wijden. Het is hiervoor niet noodzakelijk om lid van Vera Eikon te zijn.